De molenaars zitten weer droog

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigde iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Bij de Bronkhorster Molen klusten zaterdag 10 maart zo’n vijftien leden van de Rotary Zutphen.

De Bronkhorster Molen wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers onderhouden. In het jaar dat de molenaar immaterieel erfgoed is geworden, lekte de verbinding tussen molen en molenaarsverblijf en die had een nieuwe waterkering nodig. Leden van Rotary Zutphen klaarden deze klus. “We doen nu zeven jaar mee aan NLdoet en zoeken altijd een locatie waar we met z’n allen aan de slag kunnen,” vertelt Anton Gijsselhart. “Vandaag kan dat bij de Bronkhorster Molen.”

Een deel van de molenbelt, de zogenaamde uitvaart, werd uitgegraven. Een flinke klus, dat door een groep mannen werd aangepakt. Als aan het einde van de ochtend de grond is verwijderd, kan er nieuwe folie worden aangebracht. Na de aansluiting te hebben vastgezet met kit, kon de grond op zijn plek worden geschept en de plaggen gras teruggeplaatst. De lekkage had ook in het molenaarsverblijf tot waterschade geleid, wat resulteerde in schimmel op de muren. Rotaryvrijwilligers gingen daar aan de slag om de muren schoon te maken en te schilderen.

Daarnaast werd het straatwerk rondom de molen onkruidvrij gemaakt, werden de hekwerken boven de ingang en het molenaarsverblijf geschuurd en geschilderd en kregen de deuren na het schuren een lik verse verf. Tussen de werkzaamheden door was er koffie en thee met lekkers en voor de lunch stonden broodjes en erwtensoep in de molen op tafel. Het weer was overigens bijzonder goed deze dag, zodat een aantal vrijwilligers ervoor kozen om lekker buiten van hun lunch te genieten.

Bekijk hier de foto’s van de NLDoet-dag …

Jaarlijkse donateursvergadering 4 november 2017 – 14.00 uur

De donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen wordt op zaterdagmiddag 4 november 2017 gehouden in Café-restaurant ‘t Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbertplein 1344, nr. 1.

De molen is vanwege de vergadering vanaf ongeveer 13.00 uur gesloten.

Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering voor u ter inzage. De agenda en de notulen van 2016 treft u hierbij aan.

AGENDA 4 november 2017, 14.00 uur:

 1. Opening
 2. Verslag secretaris donateurs-
  vergadering 22 oktober 2016
 3. Verslag verkopen vrijwillige
  molenaars 2016
 4. Ingekomen stukken/ mededelingen
 5. Financieel verslag 2016
 6. Begroting 2017
 7. Afscheid van de secretaris
 8. Rondvraag
 9. Presentatie
 10. Sluiting

Notulen van de donateursvergadering op 22 oktober 2016, om 14.00 uur in het Wapen van Bronckhorst:

1. Aanwezig zijn 16 personen inclusief het bestuur.
2a. Het verslag van de vergadering van 7 november 2015 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Door een van de donateurs wordt gevraagd om de leden per e-mail te benaderen. De penningmeester zegt dat hij dan eerst alle e-mail adressen moet hebben, maar dat hij het voor Steenderen en omgeving niet erg vindt om de brieven per fiets rond te brengen. Bij de verzending van de eerstvolgende brieven tot betaling van de donatie zal hij vragen aan de donateurs om het e-mail adres door te geven.
2b. Uit het verslag van de molenaars blijkt dat er in 2015 bij de netto opbrengst van de winkelverkoop (verkoop van alle producten van de molen) circa € 4.000,– is verdiend. Een dergelijke hoge opbrengst werd in het verleden niet gehaald. Met veel inzet van de molenaars en een goed product is dat bereikt.
3. Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Melsert, mevr. Koerselman, de familie ten Duis en van de heer Koopmans.
4. Dankzij de uitbetaling van de BRIM subsidie voor het onderhoud voor de periode 2006-2012, van het Nationaal Restauratiefonds, is er een positief netto resultaat van € 9065,– euro behaald over 2015. Zonder die subsidie zou het overschot slechts € 548,– euro bedragen hebben, vertelt de penningmeester. Het groot onderhoud is telkens de grootste uitgave, de andere posten verschillen jaarlijks niet erg veel. In de tijdsperiode tussen 2017 en 2019 moet de staartbalk vernieuwd worden en dit is een kostbare zaak. Hiervoor is voor 2017 € 13.000,– geraamd. Er wordt nu al uitgekeken naar een geschikte boom. De penningmeester licht de post van de beloning voor de molenaars toe.
5. De begroting voor 2016 en voor 2017 wordt goedgekeurd.
6. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat de website goed moet worden bijgehouden en aangevuld. Ook wordt gepleit voor actie om meer donateurs te krijgen.
7. De voorzitter vertoont een DVD over Hollandse Molens in het Spreegebied ten oosten van Berlijn.
8. De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

De secretaris, J.H.M. Veenhuis

 

De Bronkhorster Molen heeft een nieuwe staart

STEENDEREN/BRONKHORST – Voor de Bronkhorster Molen stonden dit jaar restauratiewerkzaamheden op het programma, namelijk de vervanging van de staartbalk en van de korte en lange schoren. Werden begin oktober de schoren verwijderd, woensdag 18 oktober kon de oude staartbalk worden vervangen door een nieuwe.

De voorbereidingen voor deze grote klus waren al eerder begonnen. Geschikte bomen moesten worden gevonden voor de vijf lange en zware balken. Zij werden op maat gezaagd bij de zaagmolen Agneta in Ruurlo. Daarna gingen deze balken op transport naar de Bronkhorster Molen. Daar zorgen de molenaars ervoor dat zij goed in de grondverf kwamen te staan. Door deze zelfwerkzaamheid hebben zij veel geld bespaard, dat weer ten goede komt aan andere onderhoudswerkzaamheden.

Met behulp van een hoogwerker en een kraan werd begin oktober de gedeeltelijke ontmanteling van de molen uitgevoerd, waarna de nieuwe balken konden worden geplaatst. De vrijwilligers van de Bronkhorster Molen hopen weer minimaal dertig jaren vooruit te kunnen.

Bekijk hier de foto’s van het werken aan de nieuwe staart…

Actie Hart voor de Achterhoek

Zoals in de brief van 18 april aan onze donateurs is uitgelegd, heeft onze Stichting De Bronkhorster Molen zich aangemeld voor de actie Hart voor de Achterhoek die door de Rabobank was opgezet. Wij hebben toen onze donateurs die lid van de Rabobank zijn, gevraagd om hun stem ook op onze Stichting uit te brengen. Velen van u hebben dit inderdaad gedaan en deze gezamenlijk inspanning heeft het mooie bedrag van € 586,– euro voor onze molen opgebracht.

Dank daarvoor aan u!

Molenaars naar de Oogstdag bij Feltsigt

BEKVELD – Tijdens de tweejaarlijkse oogstdag bij Recreatie- en Kinderboerderij Feltsigt op zondag 30 juli konden bezoekers wederom getuige zijn van de enorme werklust van vroegere tijden. Vele vrijwilligers in klederdracht, zorgden ervoor dat alle werkzaamheden te zien waren wat betreft het oogsten van aardappelen, gras en rogge in de Achterhoek van rond de vijftig jaar geleden.

Molenaars van onze Bronkhorster Molen waren aanwezig bij de enorme blauwwitte molen op het terrein, om met een ouderwetse mobiele korenmolen, een apparaat dat bestaat uit een kaar en maalsteen, die werd aangedreven door middel van een kleine dieselmotor, deel te nemen aan de oogstdag. Zij demonstreerden hoe de geoogste rogge werd gemalen tot meel.

Deze kleine korenmolen is in verleden door onze molenaars bedrijfsklaar gemaakt en laat zien dat op een eenvoudige manier het graan tot meel gemalen kan worden. De korenmolen staat de rest van het jaar beneden in de Bronkhorster Molen en kan daar bezichtigd worden.

 

 

Dauwdraaien

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is al een lang bestaande traditie. ’s Morgens in het donker opstaan en dan bij het begin van de dageraad naar het gewenste doel fietsen. Voor enkele molenaars van de Bronkhorster Molen was Hemelvaartsdag en dauwtrappen ook dit jaar weer aanleiding om te gaan ‘Dauwdraaien’ met de molen, op Hemelvaartsdag 25 mei. Vanaf ‘s morgens 6.00 uur tot ‘s middags 18.00 uur was het gezellig druk, mede als gevolg van het feit dat er dit jaar ook pannenkoeken werden gebakken bij de molen.

Nationale Molendag 2017

Tijdens de Nationale Molendag, zaterdag 13 mei mochten de molenaars van de Bronkhorster Molen vele belangstellenden in de molen ontvangen en rondleiden. De 45ste Nationale Molendag had als thema: ‘Kom in de molen’ en zette de gehele molen en de molenaar centraal.

Met veel plezier kregen de dames, heren en kinderen een rondleiding over de verschillende zolders, de verdiepingen van de molen. Een aantal van hen mochten tot in de kap klimmen, waar de grote houten tandwielen zorgen dat de molen op de wind kan worden gedraaid. Het uitzicht is overigens ook prachtig. De molenaars vertelden dat in vroeger jaren de zakken graan met paard en wagen in de molen werden gebracht, hoe nu de zakken graan naar boven worden gehesen door de luiken en over het malen van het graan. Er was belangstelling voor wandelingen rond de molen en kinderen konden een kleurplaat uitzoeken en een boekje met kleurkaarten meenemen. De molenaars keken aan het einde van de middag met plezier terug naar deze dag.

Molenaar Bertie Blok ziet Abraham

STEENDEREN/VORDEN – Ook op zijn vijftigste verjaardag kwam vrijwillig molenaar Bertie Blok gewoon naar de Bronkhorster Molen bij Steenderen. Op de molenbelt was te lezen wie de jarige was die koude 7 januari 2017.

Bertie Blok groeide op in Vorden en kwam al vanaf zijn twaalfde jaar bij de Vordense molen. In de jaren ‘90 verhuisde hij naar Steenderen en sloot zich aan als vrijwillig molenaar bij de Bronkhorster Molen. Daar is hij bijna wekelijks op zaterdag te vinden. Inmiddels woont hij weer in Vorden, maar is de Bronkhorster Molen trouw gebleven. Na koffie met taart ging hij die middag met verlof om met vrienden en familie zijn verjaardag te vieren.

Bronkhorster Molen open op Nationale Molendag 14 mei 2016

Br.Molen 3140 50

STEENDEREN/BRONKHORST – Ook de Bronkhorster Molen doet mee aan de Nationale Molendag op zaterdag 14 mei. De 44ste Nationale Molendag is getiteld ‘Welkom in de molen’ en zet de gehele molen en de molenaar centraal. De molen is geopend van 10.00-17.00 uur.

Wat een molen doet of maakt ziet u bij uw bezoek meteen. De molenaar vertelt graag over zijn of haar beroep en hoe ook u molenaar kunt worden. Vanaf de molen zijn verschillende wandel- en fietsroutes te ondernemen, ze liggen klaar.

Kinderen vinden molens prachtige werktuigen. Met veel plezier bezoeken ze een molen en zijn altijd wel te porren voor een tocht naar boven langs de molentrap. Speciaal voor kinderen  heeft vereniging De Hollandsche Molen dit jaar een Molen Doe-boekje gemaakt dat de molenaars gratis weggeven. Het boekje staat vol met leuke molenweetjes, spelletjes en kleurplaten.