Molenaar Hans Hakvoort overleden

Hans Hakvoort

Op 17 februari 2023 is molenaar Hans Hakvoort (67) in zijn woonplaats Zeddam overleden. Hij was al enige tijd ziek en kon tot zijn verdriet zijn activiteiten als vrijwilliger in de Bronkhorster Molen niet meer actief uitvoeren.

Hans woonde in Zeddam waar hij vanaf 1991 actief was bij de rosmolen. Tot 2013 was Hans vrijwilliger bij de molen in Zeddam.

Hij begon de opleiding tot vrijwillig molenaar in september 2011 en slaagde in 2014 voor het diploma. Daarnaast vervulde hij een bestuursfunctie bij Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, waarvoor hij allerhande bestuurszaken zoals subsidies en PR deed en artikelen schreef voor het kwartaalblad ‘De Gelderse Molen’.

Hij bleef na zijn opleiding bij onze molen waar hij molenaarswerk deed en mee hielp aan de onderhoudswerkzaamheden. We zullen hem missen.

Vrijwilligers en bestuur Stichting De Bronkhorster Molen

Geert Buijs jubileert: 25 jaar Bronkhorster Molenaar

Geert Buijs is gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum als molenaar van de Bronkhorster Molen.

Op 26 november, tijdens de eerste Gelderse Molendag in het jubileumjaar van het Gilde voor Vrijwillige Molenaars dat vijftig jaar bestaat, is Geert Buijs gehuldigd omdat hij 25 jaar molenaar is op de Bronkhorster Molen.

Molenaars Rieks Eggens, jubilaris Geert Buijs en Joop Rutten. Foto: Molenaar Bertran Stomp

De officiële datum viel in juli, maar de Gelderse Molendag was een mooie gelegenheid voor een feestje. Het dagelijks bestuur, molenaar en voorzitter Rieks Eggens en molenaar en penningmeester/secretaris Joop Rutten, benoemde Geert tot Molenaar van Verdienste en reikte hem de bijbehorende oorkonde uit op de molenbelt.

Geert laat zijn schapen het gras op deze molenbelt kort houden en zet zich met zijn mede-molenaars in voor het onderhoud van molens als cultureel erfgoed van de gemeentelijke monumentenlijsten.

Geert Buijs is naast molenaar van de Bronkhorster Molen, ook vrijwillig molenaar in het Openlucht Museum in Arnhem en van de houtzaag- en korenmolen Agneta in Ruurlo én hij is leraar en examinator voor de molenaarsexamens.

Molenaars Rieks Eggens, jubilaris Geert Buijs en Joop Rutten. Foto: Molenaar Bertran Stomp

Bezichtigingen tot in de kap met uitleg van de molenaar

Zaterdag 14 mei deed ook de Bronkhorster Molen mee met de Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Honderden oude wind- en watermolens door heel Nederland openden hun deuren. Vereniging De Hollandse Molen, de belangenvereniging van alle nog werkende oude molens in Nederland organiseert het evenement jaarlijks, samen met het Gilde der Vrijwillige Molenaars.

Voor kinderen lag er een leuk cadeautje klaar, een molentje, die, als je een klein sprintje maakte, mooi ronddraaide. Want helaas stond er deze zaterdag weinig wind. De molen kon daarom niet draaien, zelfs niet als alle zeilen werden bijgezet. Over het malen konden de molenaars Bertran Stomp, Bertie Blok. Rieks Eggens en Geert Buijs daarom alleen vertellen, maar ze deden dit natuurlijk met veel plezier. Doordat de molen stilstond, mochten zeer geïnteresseerde gasten mee tot de hoogste zolder van de molen, onder de kap.

Ook de molenwinkel was geopend en menigeen zat die avond aan de pannenkoeken, of hadden het plan om cake of brood te bakken opgevat.

Bekijk hier meer foto’s ..

Vreugde en vlaggen voor gedecoreerde Joop Rutten

Op 26 april werd molenaar Joop Rutten verrast met een Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau, opgespeld door de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink.

Omdat Joop deze onderscheiding mede door zijn vrijwilligerswerk bij de molen heeft verdiend, zetten mede-molenaars de molen vrijdagavond 29 april voor hem in de vreugdestand en werden wieken voorzien van vrolijke vlaggen. Zo werd hij bij aankomst op de molen op de zaterdagochtend nog eens extra gefeliciteerd!

Lees ook het artikel … 

Meer foto’s staan in de galerij … 

Molenaar Joop Rutten Koninklijk onderscheiden

Met een leugentje om bestwil, was Joop Rutten dinsdagmiddag 26 april mooi op tijd op het gemeentehuis van Bronckhorst aanwezig.

“Mijnheer Rutten, u vond het ook volstrekt logisch dat iemand anders een lintje kreeg”, lacht burgemeester Joop Rutten toe. “Ik was volkomen verrast”, is zijn eerste reactie. “Totdat ik u zag, en toen wist ik het nog eigenlijk nog niet.” Voor een lintje is een burgemeester nodig, zo legde ze uit. Iemand die een lintje voor iemand anders regelt, beseft niet altijd dat dit ook voor hemzelf zou kunnen zijn. “Ik moest u uit de droom helpen.” Het was zelfs voor de vrouw van Joop een verrassing. “Dus het is wel echt heel erg goed voorbereid”, was zijn conclusie.

“Mijnheer Rutten, voor uw pensionering was u al elf jaar raadslid bij de voormalige gemeente Steenderen”, begint burgemeester Besselink haar toespraak. Joop was naast raadslid fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Steenderen/Bronckhorst. “U bent na uw pensionering gewoon doorgegaan met het vrijwilligerswerk. U heeft zich ingezet voor de gemeenschap van Steenderen en Bronkhorst. Voor die inzet gaan we u vandaag in het zonnetje zetten.”

Welzijn Steenderen
Eind 2011 werd Joop gevraagd om lid te worden van Stichting Welzijn Steenderen. “Van 2012 tot vorig jaar heeft u als lid en later als secretaris uw steentje bijgedragen. Naast de secretariële werkzaamheden zoals notuleren, schrijven van persberichten en jaarverslagen, was u ook een helpende kracht bij de uitvoering van vele dagelijkse activiteiten van de stichting. Daarnaast regelde u allerlei activiteiten. Ik noem er een paar op: de burendag, NL-doet, de Museum Plus Bus, de vrijwilligersavonden en er kon altijd een beroep op u gedaan worden als er andere dingen nodig waren. U bent altijd bereid te zoeken naar antwoorden en oplossingen.”

De Nieuwe Hellewei
Ook op sportief gebied heeft Joop zijn steentje bijgedragen als vrijwilliger. “Dat blijkt uit uw betrokkenheid bij Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei in Steenderen. In 1984 kwam hij in het bestuur, eerst als vertegenwoordiger van de kantinecommissie en van ’85 tot ’92 als penningmeester. “U zorgde voor de financiën en dat ging zeer goed, want het heeft mede geresulteerd in de aanleg van de kunstgrasbanen, zodat de oudere leden ook nog blessurevrij van de sport konden genieten. Ook was u nauw betrokken bij het verbouwen en verbeteren van het clubgebouw. Een parel voor de vereniging. Na deze periode nam u plaats in de technische commissie. U zorgde er mede voor dat de banen er piekfijn bijlagen. Toen ook u door blessures moest stoppen met tennissen, verzorgde u nog jaren de notulen voor de jaarvergadering.”

Bridgeclub Bronkhorst
Een hele andere tak van sport is bridgen. Vanaf 2013 is Joop secretaris van Bridgeclub Bronkhorst. “U bent verantwoordelijk voor de communicatie met de leden, de PR én de webmaster. U zorgt ervoor dat het jaarlijkse goede doelen toernooi een succes wordt. Binnen deze club bent u inspirerend voor andere leden.”

Bronkhorster Molen
“We mogen vooral de werkzaamheden die u verricht voor het behoud van de Bronkhorster Molen niet vergeten. Al in de jaren ’80 had u de afspraak gemaakt dat u zou proberen om molenaar te worden. Na uw pensionering bent u in 2010 begonnen met de opleiding voor vrijwillig molenaar. U heeft na twee jaar uw opleiding afgerond en werd één van de gediplomeerde molenaars van de Bronkhorster Molen. Elke zaterdag bent u aanwezig waar u naast uw molenaarsbezigheden, met verve en enthousiast bezoekers rondleidt. Als het nodig is, bent u ook doordeweeks aanwezig om te malen en om te zorgen dat er voldoende voorraad aanwezig is. U bent niet alleen de molenaar, maar ook penningmeester en de laatste jaren secretaris van de stichting. Over de financiën en de aanvragen voor subsidies hoeft de stichting zich geen zorgen meer te maken. U regelt dit uitstekend. Mede door uw inzet als molenaar, vrijwilliger en bestuurslid blijft dit mooie culturele erfgoed behouden.”

Burgemeester Marianne Besselink besluit: “Mijnheer Rutten, het is mij een groot genoegen u te mogen melden dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd om voor al uw vrijwilligerswerk en inzet voor onze maatschappij u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” Zij speldde hem onder groot applaus de versierselen op, gaf hem de doos met het draaginsigne en een mooie bos bloemen.

Bekijk hier meer foto’s ..

Alle goeds voor het nieuwe jaar

Op zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is de molen en dus de molenwinkel gesloten. Mochten er bestellingen zijn die niet kunnen wachten, schroom dan niet om onze molenaar Joop Rutten te bellen (0575-451330) voor een afspraak.

De eerstvolgende openingsdag is zaterdag 8 januari 2022. We zien u dan graag weer in de winkel. Molenaars en vrijwilligers wensen u een goede jaarwisseling.

 

Open Monumentendag Bronckhorst 2021

Molenaars Rieks Eggens en Joop Rutten van de Bronkhorster Molen mochten bijna 80 bezoekers ontvangen tijdens de Open Monumentendag, zaterdag 11 september. Het was een drukke maar gezellige dag.

Het weer werkte goed mee, verschillende bezoekers kwamen op de fiets. In totaal hebben 5647 bezoekers de 32 te bezoeken open monumenten van de gemeente Bronckhorst bezocht. Een aantal waar de organisatie zeer tevreden mee mag zijn.

Het spel: Rondje Bronckhorster Open Monumenten

Nodig: Een dobbelsteen en elke speler een pion. Spelregels: Degene met de hoogste worp begint. Om de beurt werpen, ga evenveel vakjes vooruit als het cijfer. Kom je op een vakje Hoofdpartner dan mag je nog een keer werpen. Wie precies op het vakje Finish komt is winnaar. Schiet je er voorbij, doe de korte ronde weer tot je op Finish staat.

Download het spel om te printen en te spelen.

Fietsers en scootmobielen trotseren regen en wind richting Bronkhorster Molen

De Fiets & Scootmobiel 4daagse, georganiseerd door een team van Activiteitencentrum De Uitwijk in Zutphen kon, na een verplichte stop een jaar geleden, dit jaar toch doorgaan. De organisatie zette voor maandag 16 tot en met donderdag 19 augustus vier routes uit. De tweede route voerde van Zutphen via de brug richting de pont van Brummen naar Bronkhorst en dan via Baak weer terug naar Zutphen.

De stempelplaats tijdens de tweede route was bij de Bronkhorster Molen. De molenaars Joop Rutten, Geert Buijs en Bertran Stomp waren deze avond aanwezig om de kraam op te zetten en te zorgen voor koffie en thee. De kruidkoek en cake in verschillende smaken, van meel uit eigen winkel, hadden ze zelf gebakken.

Tachtig deelnemers van deze Fiets & Scootmobiel 4daagse begonnen een dag eerder met een rondje van Zutphen naar Vorden en weer terug, zo’n 25 kilometer. Helaas geen zomerse temperaturen, zelfs was fris, maar droog. Dat was de tweede avond anders. Het regende zo hard, dat slechts 39 deelnemers van start gingen voor een rondje Zutphen, Bronkhorst, Baak en terug naar Zutphen. Zij waren goed warm aangekleed en droegen poncho’s. Omdat het wat later op de avond droger zou zijn, had organisator Wim van de Kamp via facebook laten weten dat iets later vertrekken ook nog kon. Helaas strandden daardoor vijf deelnemers bij het veer, die na telefonisch contact met de organisatie rechtsomkeert maakten, terug naar start.

De andere 34 fietsers en een scootmobieler maakten er na een bezoekje aan de stempelpost in de Bronkhorster Molen een gezellig moment van met elkaar. Rond de kraam buiten of in de molen namen ze hun rust. Na het proeven van de cake zochten ze toch een plekje in de fietstas voor een pakje cakemeel om thuis te gaan bakken. Ook pannenkoekenmix ging mee naar huis.

De Fiets & Scootmobiel 4daagse stond volop in de belangstelling, waarschijnlijk omdat het een van de weinige evenementen was in een lange tijd. Was tijdens de eerste dag Omroep Gelderland aanwezig met een team, dinsdag vertelden deelnemers Jan Smit en Hermien Bosveld en organisator Wim van de Kamp hun belevenissen aan de schrijvende pers en stonden voor de lens van de fotograaf, beide van dagblad De Telegraaf.

De laatste twee avonden, woensdag 18 augustus nogmaals richting Vorden en donderdag 19 augustus naar Brummen was het weer gelukkig beter. De organisatie trakteerde de deelnemers tot slot op live muziek en een portie poffertjes.

Bekijk hier meer foto’s ..

Lees hier het artikel, op 19 augustus in De Telegraaf gepubliceerd .. 

Oogstdag bij Feltsigt

Voor de oogstdag bij Recreatie- en Kinderboerderij Feltsigt hadden de molenaars Rieks Eggens en Bertie Blok van onze Bronkhorster Molen het idee gehad om graan tot meel te malen met de ouderwetse mobiele korenmolen. De aandrijving zou door middel van een kleine dieselmotor zijn, een trekker stond klaar. Helaas is vanwege het slechte weer het zeil niet van het apparaat afgehaald.

Ondanks de regen werd in de ochtend wel geoogst zoals dat ongeveer vijftig jaar geleden gebeurde, waren er shows en demonstraties, oldtimer-trekkers en oude landbouwwerktuigen.

Bekijk hier meer foto’s ..