Ontmoet Bronkhorster molenaars op Nationale Molendag op 11 mei

Op 11 mei wordt voor de 47ste keer de Nationale Molendag gehouden, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Evenals vorig jaar is het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Ook de Bronkhorster Molen doet mee.
Wie molens wil leren kennen, gaat praten met de molenaars zelf. Op vele honderden molens in Nederland staan zij klaar om van alles te vertellen over dit ‘levende’ monument.
Van kleine ‘spinnenkoppen’ tot grote stellingmolens, houten standerd- en wipmolens, achtkante grondzeilers en ronde stenen molens enzovoort. Dat molens graan kunnen malen en water kunnen verplaatsen is bij menigeen bekend. Maar in Nederland staan ook houtzagers, pelmolens en oliemolens. Elke molen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Kom óók op bezoek. De molenaar vertelt je graag de bijzonderheden van zijn of haar prachtige molen.
De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Het volledige programma is te vinden de site www.molens.nl.

Informatie voor de donateurs

In 2018 werd geen donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen gehouden. Het verslag van de donateursvergadering op 4 november 2017, om 14.00 uur in het Wapen van Bronkhorst en de financiën van de molen over 2017 stonden vermeld in nieuwsbrief nummer 15 – najaar 2018.

Verslag van de donateursvergadering op 4 november 2017, om 14.00 uur in het Wapen van Bronkhorst.

Aanwezig zijn 13 personen, inclusief het bestuur.

1. Opening door de voorzitter, Rieks Eggens. Hij maakt melding van het feit dat de afgelopen week de werkzaamheden aan de molen (nieuwe staartbalk en 4 nieuwe schoren: samen de staart geheten) zijn afgerond. Hopelijk kunnen wij voor dit onderdeel weer circa 30 jaren vooruit.

2a. Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2016 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

2b. Verslag van de verkopen door de vrijwillige molenaars door Joop Rutten. Ook 2016 was een goed jaar voor de verkoop van de molenproducten. Er zijn wat kleine schommelingen in de verschillende producten onderling. Zo loopt bijvoorbeeld de verkoop van speltmeel gestadig terug maar neemt de verkoop van haverproducten (waaronder muesli) weer toe. Ook als gevolg van de levering van 900 pakjes pannenkoekmeel ten behoeve van kerstpakketten is de verkoopopbrengst weer € 4.000,00 geweest. Er waren in 2016 circa 3000 bezoekers in de molen. We kunnen ons verheugen in heel veel tevreden (vaste) klanten.

3. Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Melsert, de fam. Krassenberg, de heer Koopmans, de fam. Ten Duis en van mevr. Heinen.

4. Financieel verslag 2016 door de penningmeester Joop Rutten. Het positief resultaat over 2016 was € 5.033,07. Het groot onderhoud is telkens de grootste uitgave. Gelukkig komt er tot en met 2019 subsidie van het Rijk en is er nog een klein subsidiebedrag van de gemeente en van de provincie. De draaipremie werd in 2016 zonder informatie vooraf ineens door de provincie afgeschaft. Dankzij een bezwaarschrift hiertegen door ons bestuur (als enige in de provincie!), ontvingen wij in augustus 2017 alsnog een bedrag van € 1.000,00. Eénmalige giften leverden € 600,00 op en het aantal excursies naar de molen was ook zeer positief.

5. Begroting 2017 en 2018. Voor het jaar 2017 wordt een winstwaarschuwing gegeven: de kosten voor vervanging van de staart zijn aanzienlijk hoger dan wij een jaar geleden hebben geraamd. Het nadelig resultaat zal minimaal € 10.000,00 zijn. Voor 2018 ziet het er weer beter uit zodat de algemene reserve dan weer wat kan groeien.

6. Afscheid van de secretaris. Jan Veenhuis heeft afgelopen jaar te kennen gegeven dat hij als secretaris wil stoppen. Rieks Eggens bedankt hem voor zijn inzet en het gedane werk gedurende vele jaren en reikt Jan een cadeaubon uit. Er is een dankwoord van Jan en hij wenst het bestuur en de stichting alle goeds toe.


Voorzitter Rieks Eggens neemt afscheid van secretaris Jan Veenhuis

7. Rondvraag. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe secretaris. Met de moleneigenaar van Rha zijn afspraken gemaakt om ook daar incidenteel te gaan helpen zodat die molen ook weer gaat draaien.

8. Presentatie. Rieks Eggens heeft de afgelopen weken van de vernieuwing van de staartbalk en de 4 nieuwe schoren aan de molen een groot aantal foto’s gemaakt en deze worden nu getoond. Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Waarnemend secretaris, Joop Rutten

De financiën van de molen over 2017

Het financieel jaar 2017 hebben wij met een negatief saldo van € 9.700,84 afgesloten. Dit was geheel te wijten aan het vernieuwen/ vervangen van de staart-balken. De totale kosten hiervan hebben circa €21.000,- bedragen.

Door enig zelfwerkzaamheid in het schilderen van deze balken vóór het aanbrengen van de balken door middel van een kraan en een hoogwerker, hebben wij nog een kostenbesparing kunnen realiseren.

De Algemene Reserve was gelukkig voldoende toereikend om deze onkosten op te vangen. De winkelverkoop blijft nagenoeg constant.

De penningmeester

Lions Bronckhorst houdt badeendjesrace in de Beek

Op de Grote Beek in Bronkhorst werden op zaterdag 2 september door Lionsclub Bronckhorst en de vier openluchtzwembaden in de gemeente Bronckhorst 3000 badeendjes losgelaten om een korte baan te dobberen. De eendjes hadden dezelfde nummers als de loten die konden worden gekocht. De opbrengst van de lotenverkoop is voor Het Elderink in Hengelo, In de Dennen in Vorden, Het Hessenbad in Hoog-Keppel en het Burg. Kruijffbad in Steenderen.

De brandweer stond paraat om het stilstaande water in beweging te krijgen en dat was hard nodig. Het water in de beek spiegelde onbeweeglijk in de zon. De brandweerlieden hadden er een leuke klus aan om vanaf de waterkant de eendjes de goede kant op de laten zwemmen.

Ondertussen draaide de Bronkhorster Molen met wapperende vlaggenlijnen aan de wieken. IJssalon Langeler stond er met een ijskar. Muziekvereniging Nieuw Leven zorgde die middag voor muziek en daarmee gezelligheid tijdens het wachten op het startsein en het finishen van de badeendjes.

Bekijk hier de foto’s van de badeendjesrace…

Nieuwe wiekenzeilen

Dirk Koopmans, Bertran Stomp, Joop Rutten, Rieks Eggens, Bertie Blok, Joop Speet en Geert Buys namen zaterdag 14 juli de nieuwe wiekenzeilen in gebruik. Deze zijn gekocht mede door de opbrengst van de actie Hart voor de Achterhoek van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Door het stemmen van leden van de bank kreeg de stichting € 594,77.

De zeilen zijn gemaakt bij Zeilmaker Wakker uit Maassluis. De oude waren al zeker zeventien jaar oud. Er staat vijftien jaar voor, we zijn er heel zuinig mee geweest. Nu blies de wind er doorheen en kon je er bijna doorheen kijken.

De vrijwilligers en vrijwillige molenaars van de Bronkhorster Molen danken alle donateurs van de stichting die lid zijn van de Rabobank voor het stemmen.

Bekijk hier de foto’s van de wiekenzeilen…

De molenaars zitten weer droog

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigde iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Bij de Bronkhorster Molen klusten zaterdag 10 maart zo’n vijftien leden van de Rotary Zutphen.

De Bronkhorster Molen wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers onderhouden. In het jaar dat de molenaar immaterieel erfgoed is geworden, lekte de verbinding tussen molen en molenaarsverblijf en die had een nieuwe waterkering nodig. Leden van Rotary Zutphen klaarden deze klus. “We doen nu zeven jaar mee aan NLdoet en zoeken altijd een locatie waar we met z’n allen aan de slag kunnen,” vertelt Anton Gijsselhart. “Vandaag kan dat bij de Bronkhorster Molen.”

Een deel van de molenbelt, de zogenaamde uitvaart, werd uitgegraven. Een flinke klus, dat door een groep mannen werd aangepakt. Als aan het einde van de ochtend de grond is verwijderd, kan er nieuwe folie worden aangebracht. Na de aansluiting te hebben vastgezet met kit, kon de grond op zijn plek worden geschept en de plaggen gras teruggeplaatst. De lekkage had ook in het molenaarsverblijf tot waterschade geleid, wat resulteerde in schimmel op de muren. Rotaryvrijwilligers gingen daar aan de slag om de muren schoon te maken en te schilderen.

Daarnaast werd het straatwerk rondom de molen onkruidvrij gemaakt, werden de hekwerken boven de ingang en het molenaarsverblijf geschuurd en geschilderd en kregen de deuren na het schuren een lik verse verf. Tussen de werkzaamheden door was er koffie en thee met lekkers en voor de lunch stonden broodjes en erwtensoep in de molen op tafel. Het weer was overigens bijzonder goed deze dag, zodat een aantal vrijwilligers ervoor kozen om lekker buiten van hun lunch te genieten.

Bekijk hier de foto’s van de NLDoet-dag …

Jaarlijkse donateursvergadering 4 november 2017 – 14.00 uur

De donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen wordt op zaterdagmiddag 4 november 2017 gehouden in Café-restaurant ‘t Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbertplein 1344, nr. 1.

De molen is vanwege de vergadering vanaf ongeveer 13.00 uur gesloten.

Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering voor u ter inzage. De agenda en de notulen van 2016 treft u hierbij aan.

AGENDA 4 november 2017, 14.00 uur:

 1. Opening
 2. Verslag secretaris donateurs-
  vergadering 22 oktober 2016
 3. Verslag verkopen vrijwillige
  molenaars 2016
 4. Ingekomen stukken/ mededelingen
 5. Financieel verslag 2016
 6. Begroting 2017
 7. Afscheid van de secretaris
 8. Rondvraag
 9. Presentatie
 10. Sluiting

Notulen van de donateursvergadering op 22 oktober 2016, om 14.00 uur in het Wapen van Bronckhorst:

1. Aanwezig zijn 16 personen inclusief het bestuur.
2a. Het verslag van de vergadering van 7 november 2015 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Door een van de donateurs wordt gevraagd om de leden per e-mail te benaderen. De penningmeester zegt dat hij dan eerst alle e-mail adressen moet hebben, maar dat hij het voor Steenderen en omgeving niet erg vindt om de brieven per fiets rond te brengen. Bij de verzending van de eerstvolgende brieven tot betaling van de donatie zal hij vragen aan de donateurs om het e-mail adres door te geven.
2b. Uit het verslag van de molenaars blijkt dat er in 2015 bij de netto opbrengst van de winkelverkoop (verkoop van alle producten van de molen) circa € 4.000,– is verdiend. Een dergelijke hoge opbrengst werd in het verleden niet gehaald. Met veel inzet van de molenaars en een goed product is dat bereikt.
3. Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Melsert, mevr. Koerselman, de familie ten Duis en van de heer Koopmans.
4. Dankzij de uitbetaling van de BRIM subsidie voor het onderhoud voor de periode 2006-2012, van het Nationaal Restauratiefonds, is er een positief netto resultaat van € 9065,– euro behaald over 2015. Zonder die subsidie zou het overschot slechts € 548,– euro bedragen hebben, vertelt de penningmeester. Het groot onderhoud is telkens de grootste uitgave, de andere posten verschillen jaarlijks niet erg veel. In de tijdsperiode tussen 2017 en 2019 moet de staartbalk vernieuwd worden en dit is een kostbare zaak. Hiervoor is voor 2017 € 13.000,– geraamd. Er wordt nu al uitgekeken naar een geschikte boom. De penningmeester licht de post van de beloning voor de molenaars toe.
5. De begroting voor 2016 en voor 2017 wordt goedgekeurd.
6. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat de website goed moet worden bijgehouden en aangevuld. Ook wordt gepleit voor actie om meer donateurs te krijgen.
7. De voorzitter vertoont een DVD over Hollandse Molens in het Spreegebied ten oosten van Berlijn.
8. De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

De secretaris, J.H.M. Veenhuis

 

De Bronkhorster Molen heeft een nieuwe staart

STEENDEREN/BRONKHORST – Voor de Bronkhorster Molen stonden dit jaar restauratiewerkzaamheden op het programma, namelijk de vervanging van de staartbalk en van de korte en lange schoren. Werden begin oktober de schoren verwijderd, woensdag 18 oktober kon de oude staartbalk worden vervangen door een nieuwe.

De voorbereidingen voor deze grote klus waren al eerder begonnen. Geschikte bomen moesten worden gevonden voor de vijf lange en zware balken. Zij werden op maat gezaagd bij de zaagmolen Agneta in Ruurlo. Daarna gingen deze balken op transport naar de Bronkhorster Molen. Daar zorgen de molenaars ervoor dat zij goed in de grondverf kwamen te staan. Door deze zelfwerkzaamheid hebben zij veel geld bespaard, dat weer ten goede komt aan andere onderhoudswerkzaamheden.

Met behulp van een hoogwerker en een kraan werd begin oktober de gedeeltelijke ontmanteling van de molen uitgevoerd, waarna de nieuwe balken konden worden geplaatst. De vrijwilligers van de Bronkhorster Molen hopen weer minimaal dertig jaren vooruit te kunnen.

Bekijk hier de foto’s van het werken aan de nieuwe staart…

Actie Hart voor de Achterhoek

Zoals in de brief van 18 april aan onze donateurs is uitgelegd, heeft onze Stichting De Bronkhorster Molen zich aangemeld voor de actie Hart voor de Achterhoek die door de Rabobank was opgezet. Wij hebben toen onze donateurs die lid van de Rabobank zijn, gevraagd om hun stem ook op onze Stichting uit te brengen. Velen van u hebben dit inderdaad gedaan en deze gezamenlijk inspanning heeft het mooie bedrag van € 586,– euro voor onze molen opgebracht.

Dank daarvoor aan u!