150 molens in Gelderland zetten hun deuren open

Vanaf Gelderse Molendag 26 november 2022 wappert de Gelderse molenvlag.

In 2022 vierde het Gilde voor Vrijwillige Molenaars op zaterdag 26 november het 50-jarig jubileum met een Gelderse Molendag. Een dag waarop 150 Gelderse molens hun deuren openden voor alle geĆÆnteresseerden.

De officiĆ«le opening werd verricht door de gedeputeerde van de provincie Peter Drenth. Hij onthulde de Gelderse molenvlag op molen de Hermien in Harreveld. 

Ook de molenaars en vrijwilligers van de Bronkhorster molen ontvingen die dag bezoekers voor een rondleiding met uitleg over de molen en de historie. De Gelderse molenvlag wapperde.

Geert Buijs werd op deze feestelijke dag gehuldigd omdat hij 25 jaar molenaar is op de Bronkhorster Molen.

Geert Buijs met de oorkonde voor zijn 25-jarig jubileum bij de Bronkhorster Molen.