Molenaar Hans Hakvoort overleden

Hans Hakvoort

Op 17 februari 2023 is molenaar Hans Hakvoort (67) in zijn woonplaats Zeddam overleden. Hij was al enige tijd ziek en kon tot zijn verdriet zijn activiteiten als vrijwilliger in de Bronkhorster Molen niet meer actief uitvoeren.

Hans woonde in Zeddam waar hij vanaf 1991 actief was bij de rosmolen. Tot 2013 was Hans vrijwilliger bij de molen in Zeddam.

Hij begon de opleiding tot vrijwillig molenaar in september 2011 en slaagde in 2014 voor het diploma. Daarnaast vervulde hij een bestuursfunctie bij Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, waarvoor hij allerhande bestuurszaken zoals subsidies en PR deed en artikelen schreef voor het kwartaalblad ‘De Gelderse Molen’.

Hij bleef na zijn opleiding bij onze molen waar hij molenaarswerk deed en mee hielp aan de onderhoudswerkzaamheden. We zullen hem missen.

Vrijwilligers en bestuur Stichting De Bronkhorster Molen