Geert Buijs jubileert: 25 jaar Bronkhorster Molenaar

Geert Buijs is gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum als molenaar van de Bronkhorster Molen.

Op 26 november, tijdens de eerste Gelderse Molendag in het jubileumjaar van het Gilde voor Vrijwillige Molenaars dat vijftig jaar bestaat, is Geert Buijs gehuldigd omdat hij 25 jaar molenaar is op de Bronkhorster Molen.

Molenaars Rieks Eggens, jubilaris Geert Buijs en Joop Rutten. Foto: Molenaar Bertran Stomp

De officiële datum viel in juli, maar de Gelderse Molendag was een mooie gelegenheid voor een feestje. Het dagelijks bestuur, molenaar en voorzitter Rieks Eggens en molenaar en penningmeester/secretaris Joop Rutten, benoemde Geert tot Molenaar van Verdienste en reikte hem de bijbehorende oorkonde uit op de molenbelt.

Geert laat zijn schapen het gras op deze molenbelt kort houden en zet zich met zijn mede-molenaars in voor het onderhoud van molens als cultureel erfgoed van de gemeentelijke monumentenlijsten.

Geert Buijs is naast molenaar van de Bronkhorster Molen, ook vrijwillig molenaar in het Openlucht Museum in Arnhem en van de houtzaag- en korenmolen Agneta in Ruurlo én hij is leraar en examinator voor de molenaarsexamens.

Molenaars Rieks Eggens, jubilaris Geert Buijs en Joop Rutten. Foto: Molenaar Bertran Stomp

150 molens in Gelderland zetten hun deuren open

Vanaf Gelderse Molendag 26 november 2022 wappert de Gelderse molenvlag.

In 2022 vierde het Gilde voor Vrijwillige Molenaars op zaterdag 26 november het 50-jarig jubileum met een Gelderse Molendag. Een dag waarop 150 Gelderse molens hun deuren openden voor alle geïnteresseerden.

De officiële opening werd verricht door de gedeputeerde van de provincie Peter Drenth. Hij onthulde de Gelderse molenvlag op molen de Hermien in Harreveld. 

Ook de molenaars en vrijwilligers van de Bronkhorster molen ontvingen die dag bezoekers voor een rondleiding met uitleg over de molen en de historie. De Gelderse molenvlag wapperde.

Geert Buijs werd op deze feestelijke dag gehuldigd omdat hij 25 jaar molenaar is op de Bronkhorster Molen.

Geert Buijs met de oorkonde voor zijn 25-jarig jubileum bij de Bronkhorster Molen.