Vreugde en vlaggen voor gedecoreerde Joop Rutten

Op 26 april werd molenaar Joop Rutten verrast met een Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau, opgespeld door de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink.

Omdat Joop deze onderscheiding mede door zijn vrijwilligerswerk bij de molen heeft verdiend, zetten mede-molenaars de molen vrijdagavond 29 april voor hem in de vreugdestand en werden wieken voorzien van vrolijke vlaggen. Zo werd hij bij aankomst op de molen op de zaterdagochtend nog eens extra gefeliciteerd!

Lees ook het artikel … 

Meer foto’s staan in de galerij … 

Molenaar Joop Rutten Koninklijk onderscheiden

Met een leugentje om bestwil, was Joop Rutten dinsdagmiddag 26 april mooi op tijd op het gemeentehuis van Bronckhorst aanwezig.

“Mijnheer Rutten, u vond het ook volstrekt logisch dat iemand anders een lintje kreeg”, lacht burgemeester Joop Rutten toe. “Ik was volkomen verrast”, is zijn eerste reactie. “Totdat ik u zag, en toen wist ik het nog eigenlijk nog niet.” Voor een lintje is een burgemeester nodig, zo legde ze uit. Iemand die een lintje voor iemand anders regelt, beseft niet altijd dat dit ook voor hemzelf zou kunnen zijn. “Ik moest u uit de droom helpen.” Het was zelfs voor de vrouw van Joop een verrassing. “Dus het is wel echt heel erg goed voorbereid”, was zijn conclusie.

“Mijnheer Rutten, voor uw pensionering was u al elf jaar raadslid bij de voormalige gemeente Steenderen”, begint burgemeester Besselink haar toespraak. Joop was naast raadslid fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Steenderen/Bronckhorst. “U bent na uw pensionering gewoon doorgegaan met het vrijwilligerswerk. U heeft zich ingezet voor de gemeenschap van Steenderen en Bronkhorst. Voor die inzet gaan we u vandaag in het zonnetje zetten.”

Welzijn Steenderen
Eind 2011 werd Joop gevraagd om lid te worden van Stichting Welzijn Steenderen. “Van 2012 tot vorig jaar heeft u als lid en later als secretaris uw steentje bijgedragen. Naast de secretariële werkzaamheden zoals notuleren, schrijven van persberichten en jaarverslagen, was u ook een helpende kracht bij de uitvoering van vele dagelijkse activiteiten van de stichting. Daarnaast regelde u allerlei activiteiten. Ik noem er een paar op: de burendag, NL-doet, de Museum Plus Bus, de vrijwilligersavonden en er kon altijd een beroep op u gedaan worden als er andere dingen nodig waren. U bent altijd bereid te zoeken naar antwoorden en oplossingen.”

De Nieuwe Hellewei
Ook op sportief gebied heeft Joop zijn steentje bijgedragen als vrijwilliger. “Dat blijkt uit uw betrokkenheid bij Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei in Steenderen. In 1984 kwam hij in het bestuur, eerst als vertegenwoordiger van de kantinecommissie en van ’85 tot ’92 als penningmeester. “U zorgde voor de financiën en dat ging zeer goed, want het heeft mede geresulteerd in de aanleg van de kunstgrasbanen, zodat de oudere leden ook nog blessurevrij van de sport konden genieten. Ook was u nauw betrokken bij het verbouwen en verbeteren van het clubgebouw. Een parel voor de vereniging. Na deze periode nam u plaats in de technische commissie. U zorgde er mede voor dat de banen er piekfijn bijlagen. Toen ook u door blessures moest stoppen met tennissen, verzorgde u nog jaren de notulen voor de jaarvergadering.”

Bridgeclub Bronkhorst
Een hele andere tak van sport is bridgen. Vanaf 2013 is Joop secretaris van Bridgeclub Bronkhorst. “U bent verantwoordelijk voor de communicatie met de leden, de PR én de webmaster. U zorgt ervoor dat het jaarlijkse goede doelen toernooi een succes wordt. Binnen deze club bent u inspirerend voor andere leden.”

Bronkhorster Molen
“We mogen vooral de werkzaamheden die u verricht voor het behoud van de Bronkhorster Molen niet vergeten. Al in de jaren ’80 had u de afspraak gemaakt dat u zou proberen om molenaar te worden. Na uw pensionering bent u in 2010 begonnen met de opleiding voor vrijwillig molenaar. U heeft na twee jaar uw opleiding afgerond en werd één van de gediplomeerde molenaars van de Bronkhorster Molen. Elke zaterdag bent u aanwezig waar u naast uw molenaarsbezigheden, met verve en enthousiast bezoekers rondleidt. Als het nodig is, bent u ook doordeweeks aanwezig om te malen en om te zorgen dat er voldoende voorraad aanwezig is. U bent niet alleen de molenaar, maar ook penningmeester en de laatste jaren secretaris van de stichting. Over de financiën en de aanvragen voor subsidies hoeft de stichting zich geen zorgen meer te maken. U regelt dit uitstekend. Mede door uw inzet als molenaar, vrijwilliger en bestuurslid blijft dit mooie culturele erfgoed behouden.”

Burgemeester Marianne Besselink besluit: “Mijnheer Rutten, het is mij een groot genoegen u te mogen melden dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd om voor al uw vrijwilligerswerk en inzet voor onze maatschappij u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” Zij speldde hem onder groot applaus de versierselen op, gaf hem de doos met het draaginsigne en een mooie bos bloemen.

Bekijk hier meer foto’s ..

Bronkhorster Molen draagt steentje bij aan wereldrecordpoging draaiende molens

Molenaars Geert Buys, Bertran Stomp, Rieks Eggens en Joop Rutten op de molenbelt voor de recordpoging molendraaien, waar 841 molens aan deelnamen.

Zaterdagochtend 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur werd voor het eerst een poging gedaan om zoveel mogelijk molens in de wereld tegelijk een heel uur te laten draaien. Ook de molenaars van de Bronkhorster Molen hadden zich aangemeld.

Het weer was wisselend die ochtend. Naast zonnige momenten kwamen er ook flinke regenbuien over. De molenaars van de Bronkhorster Molen hebben met de IJssel in haar achtertuin die ochtend de molen even stil moeten zetten vanwege de dreiging van zo’n onweersbui. Maar verder kunnen de molenaars Geert Buys, Bertran Stomp, Rieks Eggens en Joop Rutten alleen maar tevreden terugkijken op een geslaagde recordpoging.

Molenaars Geert Buys, Bertran Stomp, Rieks Eggens en Joop Rutten zijn tevreden over de deelname van hun Bronkhorster Molen aan de recordpoging draaiende molens. Foto: Liesbeth Spaansen

Uiteindelijk koos het Gilde van Vrijwillige Molenaars ervoor om het wereldrecord geen officiële Guinness Book of Records poging te laten zijn, maar het zal wel gebruikt worden als referentie. Misschien dat het Gilde op een later moment in samenwerking met andere Nederlandse molenverenigingen wel een gemeten moment organiseert, conform de vele daaraan verbonden voorwaarden.

Met het draairecord werd vooral aandacht gevraagd voor het ambacht van molenaar in het Jaar van de Molenaar 2022 waar ook het vijftigjarig jubileum van het gilde wordt gevierd. In kranten, sociale media en op televisie was er ruim aandacht voor deze wereldactiviteit. Niet alleen Nederlandse Molens draaiden, het zwaartepunt wel in Nederland, ook molens van over de hele wereld deden mee.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars meldde zaterdagmiddag via haar facebookpagina dat het record is gekomen op 841 deelnemers: 809 molens in Nederland en 32 buitenlandse molens uit landen als USA, UK, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Kroatië en Nieuw Zeeland! Zij dankt alle deelnemende molenaars!

Artikel is verschenen in Contact Bronckhorst Midden, geschreven door Liesbeth Spaansen