Actie Hart voor de Achterhoek

Zoals in de brief van 18 april aan onze donateurs is uitgelegd, heeft onze Stichting De Bronkhorster Molen zich aangemeld voor de actie Hart voor de Achterhoek die door de Rabobank was opgezet. Wij hebben toen onze donateurs die lid van de Rabobank zijn, gevraagd om hun stem ook op onze Stichting uit te brengen. Velen van u hebben dit inderdaad gedaan en deze gezamenlijk inspanning heeft het mooie bedrag van € 586,– euro voor onze molen opgebracht.

Dank daarvoor aan u!