29 oktober 2011: 25ste donateursvergadering

Zaterdagmiddag 29 oktober kwam een groot aantal donateurs en molenaars bijeen voor de 25ste donateurvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen in het zaaltje van Café-restaurant ’t Wapen van Bronkhorst.
Voorzitter Rieks Eggens opende deze jubileumvergadering met een welkom aan alle aanwezigen. Vergaderzaken als de notulen van de secretaris, het verslag van de molenaars en het financieel verslag van de penningmeester werden goedgekeurd door de vergadering.
Naast Bronkhorster Molenfoto’s van vroeger tot nu, vertoonde de voorzitter een filmpje over de Bronkhorster Molen met daarin uitleg van molenaar Knud Jensen. Hij benoemde de oorspronkelijk uit Denemarken afkomstige Knud vervolgens tot Molenaar van Verdienste ‘voor het 28 jaar in weer en wind ten dienste staan van de Nederlandse molen en in het bijzonder van de Bronkhorster Molen’. Knud kreeg bloemen mee voor zijn vrouw Hennie.
Het recente filmpje van TV Gelderland: Gelderse Koppen met presentator Harm Edens gaat over molenaar Dirk Koopmans, die ondanks zijn ongeluk op de molen nog steeds elke zaterdag present is. Dirk kreeg eveneens de titel Molenaar van Verdienste en de oorkonde uitgereikt ‘voor het gedurende 25 jaar in weer en wind ten dienste staan van de Bronkhorster Molen’ Voor zijn vrouw Riek waren er bloemen.
Mevrouw Ten Duis verraste eveneens een aantal mensen. Zij bedankte het bestuur met bloemen. Daarnaast sprak zij uit verheugd te zijn dat zijzelf en haar man als grondleggers en donateurs en Dirk Koopmans als molenaar nog altijd deel uitmaken van de Bronkhorster Molen. Dirk kreeg als dank een fotolijst met afbeeldingen van toen tot nu, zijn vrouw Riek een bloemetje. Ook de uitbater van het Wapen van Bronkhorst, Herman Meutstege ontving voor zijn goede diensten tijdens vergaderingen een bos bloemen.
Na een korte pauze mochten de aanwezigen genieten van een lezing van de jongste molenaar die de Bronkhorster Molen rijk is: Michiel Regelink. Hij liet een fotoserie zien van zijn laatstgenoten vakantie in het Duitse Saxen. Op zeer geanimeerde wijze en zichtbaar veel plezier hebbend in zijn molenhobby, verhaalde hij over de in dat gebied veel voorkomende standaardmolens. Hierbij schuwde hij niet over technische zaken te spreken met de bijbehorende Duitse benamingen. Hij kreeg een welverdiend applaus.
Tot slot hield de voorzitter nog een rondvraag. Naast ideeën om in de molen te realiseren, stemde de aanwezige donateurs ook in om het jaarlijkse donateurbedrag met 5 euro te verhogen. Na een gezellig samenzijn, waarbij ook knipsels van vroeger tot nu werden bekeken, sloot de voorzitter de vergadering.