18 oktober 2017: De Bronkhorster Molen heeft een nieuwe staart

Voor de Bronkhorster Molen stonden dit jaar restauratiewerkzaamheden op het programma, namelijk de vervanging van de staartbalk en van de korte en lange schoren. Werden begin oktober de schoren verwijderd, woensdag 18 oktober kon de oude staartbalk worden vervangen door een nieuwe.