17 oktober 2009: Jaarvergadering met excursie Vordense Molens

De donateursvergadering op zaterdag 17 oktober 2009 werd door de kern van donateurs en molenaars bezocht. Na een korte vergadering met de gebruikelijke agendastukken, zoals notulen, begroting en rondvraag, vertrok het gezelschap met het bestuur in een bus naar de Hackforter Molens in Vorden.
Als eerste werd de Watermolen van Hackfort bezocht. Deze staat op het landgoed Hackfort rond het gelijknamige kasteel. De watermolen is sinds 1981 in handen van de Vereniging Natuurmonumenten. Het scheprad en molengebouw werden gerestaureerd en het waterschap Rijn en IJssel zorgde vervolgens voor voldoende stromend water.
De molenaars ontvingen het gezelschap met koffie en een warme kachel. Zij vertelden over de molen en de problematiek rondom de momenteel te lage waterstand. Speciaal voor de gasten werd het water ‘bewaard’ zodat deze middag een werkend waterrad kon worden aanschouwd. Dat waardeerden zij zeer! Elke verdieping van het molengebouw was de moeite waard om te bekijken. In de kaar lag maïs dat voor veevoer werd gemalen. De Watermolen kan eveneens gebruikt worden om een zaagmachine aan te drijven en levert daarnaast stroom aan de NUON.
De Hackforter Korenmolen in de bebouwing van Vorden werd eveneens bezocht. Deze molen werd in 1851 gebouwd en verschillende keren gerestaureerd. De molen was vanaf de bouw tot en met 1960 eigendom van de baronnen Van Westerholt van Hackfort van het nabijgelegen Kasteel Hackfort. Vanaf 1960 kwam de molen in eigendom van de toenmalige gemeente Vorden en is nu eigendom van de gemeente Bronckhorst.
De vrijwillig molenaars ontvingen de gasten met koffie en cake. Na een uitgebreide uitleg over het onderhoud en de bijbehorende subsidies kreeg een ieder de gelegenheid in de molen rond te kijken. Omdat de molen werd stilgezet kon ook in de kap worden gekeken. Door het in restauratie zijn van de kleppen van de molenwieken, kon het malen niet gedemonstreerd worden. De molenaars maakten van de gelegenheid gebruik om ervaringen en tips uit te wisselen.