14 maart 2009: Het Steenders Landschap werkochtend vanuit de Molen

Op zaterdag 14 maart 2009 werd de werkochtend van Natuur- en Landschapsvereniging Het Steenders Landschap gehouden. Het verzamelpunt voor deze dag was de Bronkhorster Molen, waar werd gestart met koffie en geëindigd met soep, een hapje en een drankje.
Voorzitter René van Eijden verwelkomde de aanwezige molenaars, bestuursleden van de Stichting Bronkhorster Molen en vrijwilligers van Het Steenders Landschap. Een bijzonder welkom was voor Wilfried Berendsen van ’t Onderholt en Alfons Heitkönig die zand kwam brengen. Later op de ochtend sloot Jeroen Beuseker, Coördinator Steenderense Weidevogelbeschermers aan.
Rond de grond van Stichting Het Boek van Bronkhorst werden de wilgen geknot. Het snoeihout werd netjes opgestapeld. Wilfried Berendsen verzamelde met zijn hout-uitrijwagen eveneens het knothout van het project ‘Je school kan de boom in’. Dit werd in de week erna gesnipperd door ’t Onderholt.
Het wandelpad tussen Bronkhorst en de Bronkhorster Molen werd deze ochtend hersteld. Hiervoor werd ruim twaalf kuub zand gestort aan het begin van dit pad aan de Spaensweertweg. De vrijwilligers reden af en aan met kruiwagens om het zand op de goede plek te lossen.
Verder werd gewerkt in het bosje bij de Veldkapel van Baak en vervolgden de Hoog Stam Leu hun werkzaamheden in de boomgaard van Massink.
Om 12.00 uur werden de werkzaamheden afgerond en ging een ieder naar de Bronkhorster Molen waar de soep klaarstond. Omdat het de laatste werkdag van het seizoen was, ontbraken een drankje en een hapje niet. De vrijwilligers bleven gezellig napraten.
Kijk voor meer informatie en foto’s ook de site van HSL: www.hetsteenderslandschap.nl.