10 maart 2018: NL Doet

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks de actie NL Doet. Bij de Bronkhorster Molen klusten op zaterdag 10 maart zo’n vijftien leden van de Rotary Zutphen. De verbinding tussen de molen en het molenaarsverblijf lekte en die had een nieuwe waterkering nodig, in het molenaarsverblijf werden de muren schoongemaakt en geschilderd, het straatwerk rondom de molen werd onkruidvrij gemaakt, de hekwerken boven de ingang en het molenaarsverblijf en de deuren werden geschuurd en geschilderd.