Nieuwe wiekenzeilen

Dirk Koopmans, Bertran Stomp, Joop Rutten, Rieks Eggens, Bertie Blok, Joop Speet en Geert Buys namen zaterdag 14 juli de nieuwe wiekenzeilen in gebruik. Deze zijn gekocht mede door de opbrengst van de actie Hart voor de Achterhoek van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Door het stemmen van leden van de bank kreeg de stichting € 594,77.

De zeilen zijn gemaakt bij Zeilmaker Wakker uit Maassluis. De oude waren al zeker zeventien jaar oud. Er staat vijftien jaar voor, we zijn er heel zuinig mee geweest. Nu blies de wind er doorheen en kon je er bijna doorheen kijken.

De vrijwilligers en vrijwillige molenaars van de Bronkhorster Molen danken alle donateurs van de stichting die lid zijn van de Rabobank voor het stemmen.

Bekijk hier de foto’s van de wiekenzeilen…